Redakcja 


  Redaktor  naczelny – prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Małecki – Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD”  w Kaliszu

  Z-ca redaktora naczelnego ds. tematycznych – prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa – Uniwersytet Przyrodniczy we  Wrocławiu
  Zastępcy redaktora tematycznego:
ds. inżynierii wodnej - prof. dr hab. Jerzy Mastyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ds. inżynierii środowiska i odnawialnych źródeł energii - dr inż. Izabela Małecka– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 ds. medycyny w ochronie środowiska - dr n. med. Marek Moga – Centrum Diagnostyki Serca „Medix” w Kaliszu 
 ds. inżynierii lądowej i geodezji - inż. Arkadiusz Banaszak – Pracownia Geodezyjno Projektowa w Opatówku 
 ds. geotechnicznych - mgr inż. Leszek Satanowski – Zakład Usług Geologicznych w Kaliszu 
 ds. archeologii w gospodarce lądowej i wodnej – mgr archeologii Leszek Ziąbka 
  Sekretarz redakcji – mgr inż. Zbigniew Staszewski – Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej                                                          „EUROEXBUD” w Kaliszu
  Z-ca redaktora naczelnego ds. wydawniczych  – prof. nadzw. dr hab. inż. Gabriel Borowski – Politechnika Lubelska 
  Konsultant ds. wydawniczych - mgr inż. Szymon Chucki – Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej                                                                                                             „EUROEXBUD” w Kaliszu 
  Konsultant językowy - dr Agnieszka Gołębiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  Konsultanci ds. historii, etnologii i ekologii: dr Samanta Kowalska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu płk dr Krystian Bedyński – Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu 
  Redaktor statystyczny
mgr Renata Chucka– SNET Kalisz 
  Redaktorzy językowi  
mgr polonistyki Alicja Krajewska - Gimnazjum w Brzezinach
mgr germanistyki Paweł Gołębiak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
mgr anglistyki Małgorzata Wojczak-Olejnik - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Streszczenia obcojęzyczne 
mgr Paweł Gołębiak (niem.), mgr Małgorzata Wojczak - Olejnik (ang.) 
  Czasopismo wpisane jest na listę czasopism naukowych w części B, przez MNiSW, ilość punktów 7 oraz  recenzowane jest przez dwóch niezależnych  samodzielnych pracowników naukowych
  Adres redakcji  Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD” 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 218, tel. tel. (62) 767 01 79, e-mail: zdzislaw.malecki@euroexbud.com.pl   

Rada Programowa

Pobierz liste