Wydawca

Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD”  
ul. Łódzka 216 62-800 Kalisz
P: +48  (62) 767 01 79 
E: biuro@euroexbud.com.pl