ZESZYTYNAUKOWE.EDU.PL


Zeszyty Naukowe są kontynuacją publikacji problemowych dotyczących inżynierii wodnej w kształtowaniu środowiska, w przeszłości wydawanych  przez Oddział Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz publikowanych w czasopiśmie Inżynieria Ekologiczna. W zeszytach zamieszczane są artykuły i komunikaty techniczne podejmujące takie zagadnienia jak: inżynieria lądowa i wodna, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, raporty z konferencji i seminariów, oraz także materiały reklamowe i artykuły historyczne dotyczące Ziemi Kaliskiej.  

NASZE PUBLIKACJE